За амулета

Амулет или Талисман в древните религии и съвременни традиционни култури се нарича предмет, за който се вярва, че отблъсква вредните влияния и злите сили, или че закриля носещия предмета. Възможни етимологии: нося, отклонявам (от арабски), отблъсквам (лат.). Най-често се носи като колие на врата, но са възможни и много други начини на носене - както скрити, така и на показ - вшиване в дреха, на пръстен, гривна или обеци. Като амулети се носят фигурки на хора, животни или растения; модели на предмети; камъни; монети; а понякога надписи със свещени слова. В повечето случаи свещени предмети служат и като амулети - образи на божества, свещени растения или свещени животни, религиозни символи и др.

  • Амулети в Древен Египет
Амулетите са познати на почти всички древни религии, но са изключително популярни в Древен Египет. Освен, че са носени от живи хора, амулетите са съпровождали и телата на мумиите. Жреците балсаматори задължително са поставяли множество малки фигурки между лентите, с които са увивали балсамираните тела. Някои от най-често срещаните египетски амулети са свещения египетски скарабей, "Окото на Хор" Уаджет, знакът на живота "Анх", душа-птица и др. Изображения на богове също служат като амулети - Хор, Бес, Тот, Лъвоглави богини и др. Египетските амулети са изработвани от скъпоценни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, цветна паста и други изящни материали

  • Амулети в иудейската практика
Поради забраната за използване на изображения, иудейските практики акцентират на словата-амулети. Особено популярен е еврейският "талейсим" (talleisim) - кутийка съдържаща молитвен текст, която правоверните иудеи носят привързана на челото си. От него произлиза другото име на амулета - талисман. "Давидовата звезда", позната като задължителен белег на евреите по време на нацистките преследвания също е носена като иудейски амулет, макар че по произход се смята символ на Давидовата династия.

  • Амулети в християнската практика
Амулетите са популярни в епохата на ранното християнство, и особено сред неканоничните секти. Амулетите, употребявани в гностическите секти, вероятно се дължат на силното влияние на древноегипетската религия при формиране на вярванията и практиките им. Някои християнски секти са били повлияни от езическата орфическа религиозна секта, както показва любопитния амулет с прикован на кръст Бакхически Орфей.

  • Амулети в Ислямската практика
Популярни амулети в исляма са т. нар. "Ръце на Фатима", "Окото на Мохамед" и др.

wikipedia

Няма коментари:

Публикуване на коментар