Намерете своя щастлив ден

Някога забелязвали ли сте колко всевъзможни числа и цифри има около вас? Номера на автомобили и банкови сметки, кодове на домофони и сейфове, валутни курсове, маршрути на автобуси и дати. Понякога изглежда, че животът е построен изключително на цифри, подчинен е на тяхната тайнствена сила. И това действително е така. Всеки има своя код или номер. Такъв код има и вашата съдба и вашият късмет.

  • Изчислете своя код
Знаете ли колко информация крие датата на вашето раждане? По нея може да се изчисли числото на вашата съдба, можете да разберете възможностите на всеки ден от вашия живот, щастливите и нещастните дати, можете по-добре да разберете себе си и другите хора, да планирате вашето бъдеще. А да се направи това е много просто.

Запишете последователно всички цифри, съставящи датата на вашето раждане. Да предположим, че датата на вашето раждане е 29 май 1975 година. Събирате 2+9+5+1+9+7+5=38. Свеждате това число до едноцифрено: 3+8=11, 1+1=2. Вашето число е 2. Именно то оказва влияние на вашата съдба. Най-добрият начин да усилите това влияние е да се концентрирате върху своето число, да вярвате, че то ви принадлежи, че то ви представлява, носи ви късмет, явява се важна част в реализацията на вашите стремежи. Смело планирайте своя път в съответствие със своето число, старайте се да се устройвате така, че всички важни за вас събития, (разбира се, тези от вас, които вие сами можете да планирате), да стават на дните, които съответстват на вашето число. Тези дни могат да се изчислят по същия начин, по който се изчислява и личното ви число, т.е. по същия начин на събиране на цифрите, съставляващи съответната дата. В този случай най-удачни за вас ще бъдат дните 2, 11, 20, 29 на всеки месец. Тогава е гарантирана 'зелена светлина' за всичките ви дела. Важното е да действате решително, да се движите право към набелязаната цел, помнейки, че ключът към вашия успех е във ваши ръце. Познаването на особеностите на вашето число ще ви помогне предварително да определите същността на всеки ден и да избегнете възможностите изненади и случайности.

  • В точното време и на точното място
Съгласно нумерологичните традиции всеки ден на месеца има своето изходно число, което носи определена космическа енергия. Именно с това нумеролозите обясняват този факт, че в нашия живот има абсолютно щастливи, удивително успешни, неутрални или, напротив, съдбовни и печални дни. При което не е тайна, че за различните хора един и същи ден може да се сложи по съвършено различен начин. Цялата работа е в това същото 'ваше число', което може да съвпадне (и тогава обещава успех) или да не съвпадне (и тогава, уви, нищо добро не може да се чака) с изходното число на деня.

И така, как да изчислим деня на своя успех и да избегнем неуспехите? Сега да преминем към изчислението на деня, за който сте планирали нещо важно. Например на 24 август 2003 година вие сте решили да се ожените. Вече знаете какво е вашето число. Последователно събираме числата, представляващи датата 24 август 2003 и получаваме числото 1. За да определим какъв може да бъде този ден и с какво може да ви помогне, се връщаме към изходното число и прибавяме 'нашето число'. В този случай се получава 2+1 = 3. Ако числото е двуцифрено, го свеждаме към едноцифрено. Сега започва най-интересното: със замряло сърце пристъпваме към тълкуването на получения резултат, като за целта намираме неговото значение в описанията на сакралните символи. Разбира се, изводи вие можете да си правите каквито искате, но когато е написано, черно на бяло, че денят тройка е добър за съвместни начинания, не трябва да се колебаете. Едва ли ще намерите по-добър ден за начало на един съвместен живот.

  • Сакрални символи на дните за действие
1. ЕДИНИЦА - число на целта, на могъществото, на действието и честолюбието.
Денят е добър за бързото и ефективно решение на всякакви проблеми, за осъществяването на несложни планове, за провеждането на действия, водещи към единна цел. В такъв ден е добре да се сключват договори и да се решават юридически въпроси.
Ден със сакрален символ 1 увеличава възможностите.

2. ДВОЙКАТА символизира изменчивост и резки промени.
Денят е добър за планиране и трезва оценка на ситуации, които не изискват незабавно действие. Ден на неочаквани обрати: доброто начало може да доведе до печален край и обратно. В този ден се препоръчва да стоите по-далеч от центъра на събитията, да се стараете да не извършвате никакви действия и постъпки, с изключение на случаите, когато вашите действия със сигурност няма да ви донесат вълнения и тревоги.
Денят със сакрален символ 2 усилва нерешителността.

3. ТРОЙКАТА е символ на активност.
Денят е добър за начинания, за сътрудничество, а също така за завършване на стари дела. Съвместните действия с приятели и единомишленици, започнати в този ден, обезпечават решението и на най-трудните задачи. Също така този ден е добър за срещи, нови запознанства, пътувания и развлечения.
Единственото предупреждение на деня със сакрален символ 3 е: ако навредиш на друг, вредиш на себе си.

4. ЧЕТВОРКАТА е символ на равновесието, вниманието и търпението.
Денят е добър за обикновени дейности, които не могат до доведат до сюрпризи и неочакваности. Най-доброто в такъв ден е да останем насаме със себе си, да се откажем от всякакви развлечения. Всякакви важни дела, започнати в този ден, едва ли ще се увенчаят с успех. Ден със сакрален символ 4 е ден на съсредоточеност върху обичайните неща.

5. ПЕТИЦАТА е символ на ентусиазма, риска, щастливия случай.
Денят е добър за установяване на нови контакти, за начало на пътешествия и разходки. В този ден може да дойде дългоочаквания успех, делата, започнати някога, могат да донесат реална полза - материална или духовна. В ден със сакрален символ 5 можете смело да рискувате и да се надявате на съдбата, но само в случай, че замисленото от вас е нещо реалистично, а целите ви са благородни.

6. ШЕСТИЦАТА е символ на добрите дела, на добрата воля, на взаимното разбирателство и комфорта.
Денят е добър за обществена работа, за събирания, за благотворителност. за разрешаване на конфликти, срещи с родственици и приятели. Но не си струва в този ден да вършите необмислени постъпки, да се залавяте за нови мащабни начинания и да вземате прибързани решения. В ден със сакрално число 6 всяка неувереност в себе си и в собствените постъпки може да превърне в крах, а рискът - в гибел.

7. СЕДМИЦАТА е символ на тайното знание.
Денят е добър за учение, за открития и изобретения, за занимания с всички видове изкуство, а също така и за публичното представяне на плодовете на вашата работа.Този ден нерядко става ден на щастие. Денят със сакрално число 7 усилва интуицията, ясновидството.

8. ОСЕМ - символ на твърдостта, предприемчивостта и осъществяването на плановете.
Денят е добър за големи и важни дела, за вземането на радикални решения, от които зависи по-нататъшното развитие на започнатото дело. Ден със сакрален символ 8 е ден за решаване на глобални въпроси.

9. ДЕВЕТ е символ на успеха.
Денят е добър за търговски, финансови и всякакви други перспективни дела, за укрепване на връзки. В този ден смело можете да обявите своите планове. Особено благоприятен е този ден за хората на изкуството. Ден със сакрален символ 9 е ден на триумфа.

Списание 'Магията на живота'

Няма коментари:

Публикуване на коментар