Рожден ден

На тоя ден, всяка година от живота ни, Слънцето се връща там, където е било, когато сме се родили. Тоя ден е подходящ да поставим ново начало, да променим нещо в себе си и така да променим живота си. Няколко дни преди рождения ден е подходящо време за равносметка, за преглед на постигнатото през изминалата година, за благодарност за хубавите неща и за прошка за лошите неща.

Символично рожденият ден и всеки от предстоящите 11 дни след него представят месеците на настъпващата лична слънчева година.

Добре е рожденият ден да се прекара сред природата и да присъстват четирите основни елемента - огън, вода, земя и въздух. Така ще се събере енергия за цялата предстояща година. Посрещането на рождения ден е от съдбовно значение и е подходящо да се подчини на определени ритуали. Ако все пак не е сред природата, то символично може да се осигури присъствието на основните елементи - свещи, аромати, цветя, напитки. На тоя ден човек трябва да е такъв, какъвто е или какъвто иска да бъде.

Вторият ден може да се започне нещо ново, да се купи нещо хубаво и трайно, да се обогати опита - така се концентрират сили, откриват се неподозирани ресурси и възможности.

Третият ден е подходящ за контакти, запознанство, събиране на знания, купуване на книга.

Четвъртия ден - подходящо е да си припомним: "моят дом е моята крепост" - можем да се посветим на дома, да се погрижим за него, да помислим по някакъв специален начин за семейството си.

Петият ден - време за любов, за празнуване, за удоволствия, за специално внимание към децата или към детето в нас.

Шестият ден - можем да се отдадем напълно на работата или на здравето си - в тоя ден старанието ни ще бъде забелязано и оценено по достойнство.

Седмият ден - време за специално внимание към партньора или пък изобщо да се огледаме в другите, в приятелите и във враговете.

Осмият ден - можем да приемем подаръци и помощ или да дадем такива. Подходящо е на тоя ден да се погрижим за всички проблеми, недоразумения или конфликти - ще си спестим такива за една година напред.

Деветият ден - ако се огледаме за нови възможности и хоризонти пред нас, лесно ще ги открием. Каквото дадем на тоя ден, добро или зло, многократно ще ни се върне.

Десетият ден е време да покажем на другите на какво сме способни. Рискът в тоя ден обикновено носи късмет. Можем да направим всичко, което смятаме за нужно, важно, правилно, независимо от позициите на хората около нас.

Единадесетият ден - можем да го посветим на приятели и нови проекти. Ако съдбата на тоя ден ни предостави избор, то той ще е животопределящ.

Дванадесетият ден - време подходящо за самота, равносметка, за контакт с вътрешния Аз, за набелязване на водещите планове и тенденции в годината занапред.

Астросайт

Няма коментари:

Публикуване на коментар