Трепетник

Трепетниците са гадателски книги с многовековна традиция, които са отразявали взаимовръзката на човешкото подсъзнание с Вселената и чисто физичните реакции на организма.Ако потрепери...
-върхът на главата - успешно пътуване
-челото - лошо известие
-дясната страна на челото- ще направиш добро за някого -лявата страна на челото - всичко предприето към момента ще завърши добре
-дясната вежда - първо неуспех и после успех
-лявата вежда - нещо добро, но предстоят дребни неприятности -дясното око- предизвестие за предстояща сполука
-лявото око - неуспех, но ако е цялата страна - радост
-клепачите - закрила и помощ от влиятелни хора
-"писне" ухо - умира връстник
-"горят" ушите- клюкарстват за човека
-"пищи" дясно ухо- добра вест
-"пищи" ляво ухо - лоша вест
-дясната буза - успех и печалби
-лявата буза - успех и скръб
-нос- повишение в длъжност или успех в работата
-"сърби" носът- ядове
-устна - радост
-двете устни - нови запознанства
-горната устна - весело прекарване
-долната устна - вест от далеко /чужбина/
-дясната страна на езика - печал
-лявата страна на езика - приятно пътуване
-"ухапване" на езика - ядове
-брадичката - полезни съвети ще се получат
-дясната страна на брадичката - добро здраве
-лявата страна на брадичката - смърт, печал
-врат - голяма печалба
-дясното рамо - добро здраве
-лявото рамо - обида от приятел
-гърдите - печалба и после загуба
-горната част на гърдите - любовна среща
-дясната част на гръдния кош- разочарование заради пътуване -лявата част на гръдния кош- помощ и благодеяние от чужди хора
-дясна плешка - радост
-лява плешка - печал
-ребрата от дясна страна - радост
-ребрата от лява страна - болест
-дясната ръка - проблеми и работа
-горната част на дясната ръка - добри новини
-лявата ръка - почести и слава
-дясната мишница - похвали
-лявата мишница- утеха
-десния лакът- радост, победа
-левия лакът- работа, почести
-вената на лявата ръка - раздяла с приятел
-палец на дясна ръка - осъществяване на мечти и надежди -палец на лява ръка - подъл удар
-показалец на дясна ръка - клевети
-показалец на лява ръка - скарване и сдобряване
-среден пръст на дясна ръка - даване на подарък
-среден пръст на лява ръка - предстоящ дълъг път
-безименен пръст на дясна ръка - лоша вест
-безименен пръст на лява ръка - далечно известие
-малък пръст на дясна ръка - предателство, измяна
-малък пръст на лява ръка - късмет, пари
-длан на дясна ръка - ще се дават пари
-длан на лява ръка - ще се получават пари
-пъпът- голяма радост и печалби
-дясната страна на стомаха - проблеми в работата
-лявата страна на стомаха - успехи в работата
-дясно бедро- беда или материална придобивка
-лявото бедро- радост, пътешествие
-дясното коляно - забогатяване
-ляво коляно - пътешествие
-десен прасец- печалба
-ляв прасец- радост
-пръст на десен крак- радост
-пръст на ляв крак - печалба

Астросайт

Няма коментари:

Публикуване на коментар