Таблица на Лунните години

Знак От дата до дата
Плъх Януари 31, 1900 - Февруари 18, 1901
Бивол Февруари 19, 1901 - Февруари 7, 1902
Тигър Февруари 8, 1902 - Януари 28, 1903
Заек Януари 29, 1903 - Февруари 15, 1904
Дракон Февруари 16, 1904 - Февруари 3, 1905
Змия Февруари 4, 1905 - Януари 24, 1906
Кон Януари 25, 1907 - Февруари 12, 1907
Овца Февруари 13, 1907 - Февруари 1, 1908
Маймуна Февруари 2, 1908 - Януари 21, 1909
Петел Януари 22, 1909 - Февруари 9, 1910
Куче Февруари 10, 1910 - Януари 29, 1911
Глиган Януари 30, 1911 - Февруари 17, 1912

Плъх Февруари 18, 1912 - Февруари 5, 1913
Бивол Февруари 6, 1913 - Януари 25, 1914
Тигър Януари 26, 1914 - Февруари 13, 1915
Заек Февруари 13, 1915 - Февруари 2, 1916
Дракон Февруари 3, 1916 - Януари 22, 1917
Змия Януари 23, 1918 - Февруари 10, 1918
Кон Февруари 11, 1918 - Януари 31, 1919
Овца Февруари 1, 1919 - Февруари 19, 1920
Маймуна Февруари 20, 1920 - Февруари 7, 1921
Петел Февруари 8, 1921 - Януари 27, 1922
Куче Януари 28, 1922 - Февруари 15, 1923
Глиган Февруари 16, 1923 - Февруари 4, 1924

Плъх Февруари 5, 1924 - Януари 24, 1925
Бивол Януари 25, 1925 - Февруари 12, 1926
Тигър Февруари 13, 1927 - Февруари 1, 1927
Заек Февруари 2, 1927 - Януари 22, 1928
Дракон Януари 23, 1928 - Февруари 9, 1929
Змия Февруари 10, 1929 - Януари 29, 1930
Кон Януари 30, 1930 - Февруари 16, 1931
Овца Февруари 17, 1931 - Февруари 5, 1932
Маймуна Февруари 6, 1932 - Януари 25, 1933
Петел Януари 26, 1933 - Февруари 13, 1934
Куче Февруари 14, 1934 - Февруари 3, 1935
Глиган Февруари 4, 1935 - Януари 23, 1936

Плъх Януари 24, 1936 - Февруари 10, 1937
Бивол Февруари 11, 1937 - Януари 30, 1938
Тигър Януари 31, 1938 - Февруари 18, 1939
Заек Февруари 19, 1939 - Февруари 7, 1940
Дракон Февруари 8, 1940 - Януари 26, 1941
Змия Януари 27, 1941 - Февруари 14, 1942
Кон Февруари 15, 1942 - Февруари 4, 1943
Овца Февруари 5, 1943 - Януари 24, 1944
Маймуна Януари 25, 1944 - Февруари 12, 1945
Петел Февруари 13, 1945 - Февруари 1, 1946
Куче Февруари 2, 1946 - Януари 21, 1947
Глиган Януари 22, 1947 - Февруари 9, 1948

Плъх Февруари 10, 1948 - Януари 28, 1949
Бивол Януари 29, 1949 - Февруари 16, 1950
Тигър Февруари 17, 1950 - Февруари 5, 1951
Заек Февруари 6, 1951 - Януари 26, 1952
Дракон Януари 27, 1952 - Февруари 13, 1953
Змия Февруари 14, 1953 - Февруари 2, 1954
Кон Февруари 3, 1954 - Януари 23, 1955
Овца Януари 24, 1955 - Февруари 11, 1956
Маймуна Февруари 12, 1956 - Януари 30, 1957
Петел Януари 31, 1957 - Февруари 17, 1958
Куче Февруари 18, 1958 - Февруари 7, 1959
Глиган Февруари 8, 1959 - Януари 27, 1960

Плъх Януари 28, 1960 - Февруари 14, 1961
Бивол Февруари 15, 1961 - Февруари 4, 1962
Тигър Февруари 5, 1962 - Януари 24, 1963
Заек Януари 25, 1963 - Февруари 12, 1964
Дракон Февруари 13, 1964 - Февруари 1, 1965
Змия Февруари 2, 1965 - Януари 20, 1966
Кон Януари 21, 1966 - Февруари 8, 1967
Овца Февруари 9, 1967 - Януари 29, 1968
Маймуна Януари 30, 1968 - Февруари 16, 1969
Петел Февруари 17, 1969 - Февруари 5, 1970
Куче Февруари 6, 1970 - Януари 26, 1971
Глиган Януари 27, 1971 - Януари 15, 1972

Плъх Януари 16, 1972 - Февруари 2, 1973
Бивол Февруари 3, 1973 - Януари 22, 1974
Тигър Януари 23, 1974 - Февруари 10, 1975
Заек Февруари 11, 1975 - Януари 30, 1976
Дракон Януари 31, 1976 - Февруари 17, 1977
Змия Февруари 18, 1977 - Февруари 6, 1978
Кон Февруари 7, 1978 - Януари 27, 1979
Овца Януари 28, 1979 - Февруари 15, 1980
Маймуна Февруари 16, 1980 - Февруари 4, 1981
Петел Февруари 5, 1981 - Януари 24, 1982
Куче Януари 25, 1982 - Февруари 12, 1983
Глиган Февруари 13, 1983 - Февруари 1, 1984

Плъх Февруари 2, 1984 - Февруари 19, 1985
Бивол Февруари 20, 1985 - Февруари 8, 1986
Тигър Февруари 9, 1987 - Януари 28, 1987
Заек Януари 29, 1987 - Февруари 16, 1988
Дракон Февруари 17, 1988 - Февруари 5, 1989
Змия Февруари 6, 1989 - Януари 26, 1990
Кон Януари 27, 1990 - Февруари 14, 1991
Овца Февруари 15, 1991 - Февруари 3, 1992
Маймуна Февруари 4, 1992 - Януари 22, 1993
Петел Януари 23, 1993 - Февруари 9, 1994
Куче Февруари 10, 1994 - Януари 30, 1995
Глиган Януари 31, 1995 - Февруари 18, 1996

Плъх Февруари 19, 1996 - Февруари 7, 1997
Бивол Февруари 8, 1997 - Януари 27, 1998
Тигър Януари 28, 1998 - Февруари 15, 1999
Заек Февруари 16, 1999 - Февруари 4, 2000
Дракон Февруари 5, 2000 - Януари 23, 2001
Змия Януари 24, 2001 - Февруари 11, 2002
Кон Февруари 12, 2002 - Януари 31, 2003
Овца Февруари 1, 2003 - Януари 21, 2004
Маймуна Януари 22, 2004 - Февруари 8, 2005
Петел Февруари 9, 2005 - Януари 28, 2006
Куче Януари 29, 2006 - Февруари 17, 2007
Глиган Февруари 18, 2007 - Февруари 6, 2008

Няма коментари:

Публикуване на коментар