Симпатична магия

Това е втората по разпространеност техника на омагьосване. Работи се върху предмети- съответствия, които имат информационна връзка с жертвата. Това може да са органични течности и тъкани (кръв, косми, нокти и др.), лични предмети (бельо най- често, чорапи и дрехи) и снимки. Този метод на работа често се комбинира с контактната магия.

Познатите ни восъчни кукли от Холивудските филми, също принадлежат към този клас енерго- информационни въздействия. Куклата се изготвя така, че максимално да прилича на жертвата, като в нея се влага и предмет притежания на атакувания. Резултат от подобен род въздействие, се получава вследствие на факта, че всеки два обекта били в контакт за известен период от време, придобиват информационна връзка помежду си. Това важи особено силно за органичните течности и тъкани. В ДНК молекулите, се съдържа цялата информация за създаване на нов индивид. Точно това направиха и учените, клонирайки овца от единствена телесна клетка. Благодарение на информационната връзка може да се прехвърли информация, към нищо не подозиращата жертва.

В режим ясновидство, непрекъснато се вижда един предмет, или се появява ритуалът по който е изготвена магията. По добрите ясновидци виждат аурата в сиво-черни паяжини и излизащи от нея нишки към предмета съответствие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар