Сродна душа

Сродна душа
Понякога целият ни живот или част от него минава в търсене на Сродна Душа, т.е. нашата “половинка”, с която да се слеем в едно цяло. Тази “сродна душа” ще ни обича и безусловно ще се грижи за нас по начин, по който никой друг не би могъл…

Независимо по какъв начин сме свързани с духовната си половинка – чрез брак, сексуална или роднинска връзка, или приятелство – в редица случаи изживяваме цяла палитра от чувства, осъзнавайки, че срещата ни в този живот е кармично предопределена…и ни свързва цяла верига минали животи, в които сме били заедно – по един или друг начин… и в този контекст се подразбира негласното ни съгласие да се срещнем отново в други животи, т.е. земни въплъщения.

Всеки има своя Сродна Душа и често повече от една, което се обяснява с това, че в продължение на много минали инкарнации /предишни животи/ сме срещали неведнъж с Любовта… Много въпроси и противоречия излизат на повърхността при срещата ни с тези Сродни Души, с които ни свързва общо кармично минало.

В настоящия живот те могат да бъдат женени/омъжени за друг, да бъдат от същия пол като нас, да бъдат “обречени” на безбрачие или подложени на някакъв вид ограничение - от тях самите или поради външни обстоятелства, да бъдат членове на нашето семейство като майка, баща, брат/сестра или други роднини, а могат да бъдат просто…недостижими… и те са свободни да направят своя съзнателен избор да се слеят с нас в този живот. Често се случва много фактори да ни възпрепятстват да реализираме такъв вид обвързване, както и немалко дилеми да бъдат осъзнати, преди наистина да разпознаем в тях своята духовна половинка –огледално отражение от противоположния пол.

Ако не следваме основния си духовен път, нашата Сродна Душа на този етап може да бъде само еквивалент на енергията, която е вътре в нас /и съответно която бива проектирана в заобикалящия свят/ на тази фаза от еволюционното ни развитие. В повечето случаи тази идея трудно се приема поради факта, че никой от нас не иска да допусне, че в момента, т.е. “тук и сега” – в настоящия живот - не функционира на най-високото си духовно ниво. Но понякога наистина не сме…

Животът ни предизвиква да преминем през редица фази, черни дупки, ограничения във физически, материален план, семейни задължения, отговорности и забрани/табута. И в този момент привличаме и биваме привлечени от партньор, който е готов да посрещне тези нужди, когото сме склонни да приемем за Сродна Душа… като на всяка поредна нова фаза от еволюционното си развитие ние продължаваме да ги привличаме – всеки път различни в зависимост от емоционалните ни и духовни нужди на даден житейски етап.

Много хора изпитват чувствен и сексуален магнетизъм като често го разбират погрешно, мислейки, че това е енергия на Сродните Души… В астрологията Сродните Души имат силна връзка с Нептуновия архетип, който създава ИЛЮЗИЯ за БЕЗУСЛОВНА/РОМАНТИЧНА ЛЮБОВ…и по дефиниция това отхвърля ЛИБИДОТО или сексуалното желание… Това не предполага обаче, че сексът със Сродна Душа винаги е илюзия…

Когато постигнете сексуално единение/сливане със своята Сродна Душа, чието духовно ниво е равностойно на нашето, добивате усещане за /образно казано/ звън на райски камбанки, космическо свързване и духовно просветление…и много повече от едно обичайно сексуално чувство – ще ви обземе чувство за цялостност и завършеност, макар че сексът не е във фокуса на Сродните Души.

И всички тези чувства продължават обикновено от 6 месеца до 2 години, когато наистина живеете с тази персона, което може да бъде сравнено с едно състояние на пълно щастие и блаженство, докато не осъзнаете ОТГОВОРНОСТТА да БЪДЕТЕ ЗАЕДНО по пътя на еволюционното развитие на двете Души.

От гледна точка на езотеричните науки съществува хипотеза, че притежаваме Космическа памет преди да се появим /в поредното си земно въплъщение/ на тази планета. Имаме план, или по-точно казано, Душата има план, който предвижда да се срещнем с хора, които да ни помогнат да създадем баланс… Също имаме и недовършени задачи по отношение на другите – и тези важни за нас хора идват в живота ни в различни въплъщения и роли, защото ние имаме НУЖДА от тях… или идват в полезрението, фокуса на нашия живот на определена фаза от нашето развитие.

Но необходимостта да създадем цялостна, завършена връзка с другия в този живот не означава обаче, че този човек е нашата Сродна Душа… Можете да правите предположения дали сте срещнали своята Сродна Душа въз основа на следното:

1. Двамата сте на едно и също духовно ниво;
2. Двамата обичате и давате безкористно и с безусловен респект един към друг;
3. Двамата признавате правото на другия на свобода да се развива независимо дали ще сте заедно или разделени;
4. Двамата имате цялостно разбиране и подсъзнателен усет за това на кой стадий от еволюционното си развитие се намира другият.

Усещате едно естествено чувство на доверие и любов в момента, в който срещнете за първи път своята Сродна Душа. Това наистина е ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА и високо ДУХОВНА връзка, често съпроводена със силна емпатия и телепатия, т.е. ПОДСЪЗНАТЕЛНО РАЗБИРАНЕ НУЖДИТЕ НА ДРУГИЯ. По този начин усещате всички емоционални/психически/ментални състояния на другия без въпроси и съмнения…

Сродна Душа НЕ е човек, който:

- злоупотребява с вас;
- който ви мами и предава;
- който ви използва;
- който ви манипулира;
- който ви обсебва и иска да ви притежава;
- който ви ревнува;
- който ви изтощава/потиска емоционално, психически или ментално…

Когато имаме чувството, че се намираме на кръстопът в една връзка с човек, за който имаме усещане, че е нашата истинска Сродна Душа… да речем с който сме близки приятели от N години, но съществува съзнателна или несъзнателна емоционална бариера от страна на единия или другия, наречена СТРАХ ОТ ОБВЪРЗВАНЕ… Ако наистина това е вашата Сродна Душа, НЯМА СТРАХ… нито каквото и да било… НЯМА ЧУВСТВО ЗА НЕСИГУРНОСТ с истинската ни Сродна Душа – дори ди ни разделят хиляди километри един от друг или ангажименти спрямо друг човек… или дори да сме привлечени сексуално /или емоционално/ от друг и същевременно да се чувстваме привързани и към двамата.

По дефиниция всеки от нас има Сродна Душа, с която има да приключва важна задача в този живот. Загубата на този човек се изживява особено болезнено и дълбоко. Независимо от обстоятелството, че човекът си е отишъл, продължаваме да го обичаме и да се надяваме, че ще се върне… дори и в някой следващ живот…

В някои случаи наши Сродни Души могат да бъдат и родителите ни или това са Души, с които имаме много интензивна кармична обвързаност. От психологическа гледна точка редица инцести се случват на база на първичното подсъзнателно привличане родител-дете поради неправилно управляване на енергиите… но е твърде сложно за обяснение…

Възможно е да срещнете Сродна Душа, която обаче да не разпознаете в продължение на много години… и впоследствие, доста по-късно да го осъзнаете, когато сте ГОТОВИ за това. Обикновено този тип връзки не се усещат съзнателно преди навършване на приблизително 30-годишна възраст или след първото сатурново завръщане. Спорен е въпросът доколко е възможно да се постигне идеална хармония. Целта е да се постигне БАЛАНС, защото полярностите са много важни.

Понякога имаме чувството, че сме срещнали сродната си душа, когато и двамата усещаме силна връзка – емоционална, духовна, като не е задължително връзката да се основава на физическо привличане. Всъщност тук акцентът не е върху чувствената ни страна… връзката между две Сродни Души е много повече от ментална/емоционална – тя продължава дори след като физическата връзка е прекъсната.

Предполага се, че възрастта не е от особено значение в такъв тип връзки между двама души. Често възрастта е доста относително понятие… Когато с някой ни свързва кармичен дълг от минала инкарнация, това не означава обаче, че този човек е нашата Сродна Душа – в този случай най-вероятно има недовършени задачи от минали животи и за двете страни. Ключът е в интензивността на чувството, което ни свързва и ще последваме устрема си до там, докъдето ни е позволено от Съдбата с оглед на конкретната задача /мисия/ на това земно въплъщение… Дори когато чувството е много силно и завладяващо, трябва да сме готови да позволим на този важен за нас човек да си отиде, когато пожелае, ако той не иска обвързване… всъщност привързаността ни от минали инкарнации отново и отново ни кара да се прераждаме и да се връщаме тук, на Земята…

На всеки от нас поне веднъж му се е случвало да усети една тайнствена и необяснима телепатична връзка с друг човек. Срещаме го в момента, в който и двамата имаме особено силна подсъзнателна нужда един от друг. Дали той/тя е допълващата ни половинка, дали може да бъде приет/приета като Сродна Душа? Този човек ще бъде до нас, докато е необходимо, докато се усеща тази нужда от двамата…впоследствие обаче може и да си отиде… Трябва да ценим тези Души, които са дошли тук, за да бъдат до нас, и vice versa, т.е. заради които ние сме дошли на този свят. Това наистина ни натъжава – да осъзнаем, че не можем да бъдем завинаги заедно… Те идват при нас на конкретен етап от живота, след това си заминават…

Тези Души, с които сме свързани духовно, емоционално, ментално, може да са някъде около нас… във времето и пространството… дори може да усещаме много интензивна връзка с тях, но не е задължително да се срещнем с тях… в реалния живот…

Съществува хипотеза, че колкото Душата ни е по-еволюирала, толкова повече сродни души може да срещнем по пътя си… Някои от тези връзки обаче не са социално приемливи от гледна точка на обществения морал, етични норми, нравствени предубеждения или табута. Когато две Души са свързани по особено силен и интензивен начин, те са склонни да игнорират общественото мнение /или това на родителите, социални и семейни табута/ и да бъдат заедно независимо от това колко са различни – “различни” от гледна точка на обществото…

В духовния свят моралът и етиката нямат нищо общо с дефинициите за “социална приемливост” и рамките, в които ги поставя обществото. Ние се сливаме в едно след смъртта си, т.е. след като напуснем физическия свят… смъртта е само началото…

Когато изживяваме особено проблемна връзка, носеща болка и фрустрация за единия или за другия /а може би и за двамата/, сме изправени пред необходимостта да се доверим на интуитивното си чувство и да осъзнаем, че болката е неразделна част от пътя на еволюционно развитие на Душите.

И да приключим с едно упражнение за медитация: Да си представим окръжност, излъчваща ярка светлина и любов към всички, които ни заобикалят… Визуализираме очите на партньора… на нашата истинска Сродна Душа… и си представяме как той ни гледа в очите, изпращайки любов. Усещаме как изпращаме топлина… и огъня, който пламти в сърцето ни. Създаваме аура на обич, носеща светлина… навсякъде около нас… и блаженна любов, милосърдие и прошка, състрадание и съчувствие… това е изворът на Любовта към ближния. Оставаме с това си чувство, което ни изгаря с искрящата си светлина… чувството, което ни изпълва, е толкова универсално, трансцендентно, екстатично… това е Космическа Любов, която е вечна и абсолютна… Сърцето ви се изпълва с вяра, любов и светлина. Дарете ги на всички, за да постигнете баланс. Благословете всички с любовта си, обгръщайки ги със светлина…

Астросайт

15 коментара:

 1. Анонимен19 март, 2009

  intere€sna mnogo

  ОтговорИзтриване
 2. Анонимен21 март, 2009

  prejivqla sam i sam osaznala dosta ot napisanoto.mnogo e trudno da pomadree6

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен25 юни, 2009

  i na men mi haresa- wqrwam w towa i tazi wqrwa mi pomaga da giweja leko giwota si, s pulno surce! w

  ОтговорИзтриване
 4. На 40г. съм . Мисля ,че не съм срешнала все още сродната си душа. Съмнявам се ,че може да е един човек с който не общувам отдавна. Но откакто го познавам 10тина год., почти постоянно мисля за него. Знам много малко за него . Дали е възможно да ми е сродна душа ?

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен11 ноември, 2010

  Да вярно е,че любовта на сродната душа е несравнима.Аз съм я изпитала ,но по моя вина я загубих,защото не и повярвах.Съжалявам за това ,но е късно.Пожелавам на всеки човек да я срещне и разпознае и най-важното да я задържи .

  ОтговорИзтриване
 6. Страхотна статия. Аз вярвам във сродната душа, аз срещнах и разпознах моята. Сега остава само да я опазя.

  ОтговорИзтриване
 7. Да-усещането е страхотно,то просто е неописуемо с думи.Човек който не е срещнал все още сродната си душа ,колкото и да му се говори за това никога няма да разбере за какво става на въпрос.Аз самата съм една от тях.Но сега вече като я срещнах аз самата се промених толкова много ,че сама не мога да се позная.Чувствам се толкова щастлива-мога да кажа направо опиянена от любов.И това е вече 7 години.Надявам се това да продъжи така докато сме живи.Така че пожелавам на всеки да срещне своята сродна душа,естествено и да си я запази и да изживее любовта ,която се полага на всеки тук на Земята.Обичайте се-това е ключът на успеха.

  ОтговорИзтриване
 8. Анонимен10 май, 2011

  haresva mi ot poveche ot 12g mislovno si kontaktuvam s duhovnata mi polovina ne sam go vijdala i neznam kak izgleja kade e hodila sam na mnogo gledachi da mi obyasnyat za tova no moje bi me mislyat za luda,priyatno e i hubavo da mojash da spodelyash misli i problemi s duhovnata si polovinka da si pomagate vzaimno v nachaloto ne znaeh kak da go razbiram no s techenieto na vremeto se nauchih

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимен10 май, 2011

  Четейки тази статия, все повече се убеждавам, че е истина това, което мисля известно време - срещнала съм половинката си още докато бях малка, не дете, но все пак бях малка. Дори и той ми го е казвал, но аз не можах да осъзная истинската сила на това чувство, докато не се опитах да бъда с друг. Лутах се в продължение на години, докато разбера, че животът ми не може да продължи без Сродната ми душа и че мога да обичам единствено него. Не мога да ви опиша колко е мъчително да се опитваш да бъдеш с някой друг и необяснимо как да се влюбваш отново в духовната си половинка само след една среща, след един телефонен разговор! Това чувство е наистина неописуемо силно!

  ОтговорИзтриване
 10. Току що прочетох статията без да знам че съм открил сродната си душа!Моят въпрос към гугъл беше за телепатичната връзка между двама души и търсачката ме прати тук!!!! Случвало ли ви се е и на вас в един и същи миг да пожелаете едно и също с човек който да не е до вас в момента.Да звъните едновременно един на друг да усещате някак точно мига в който той или тя се буди за да им пожелаете Добро утро без да е до вас тя или той!! Ето тези неща ме накараха да задам своя въпрос и мисля че открих отговора тук! ТЯ ПРОСТО Е МОЯТА СРОДНА ДУША!!!!!

  ОтговорИзтриване
 11. Анонимен03 май, 2012

  Толкова е хубаво, а и аз така смятам. Надявам се съм открила моята сродна душа :)

  ОтговорИзтриване
 12. И аз я открих

  ОтговорИзтриване
 13. И аз срещнах моята сродна душа ... Но сме много добри приятели...никога не е имало ,няма и да има нещо повече от приятелство между нас ,обичам го безкрайно много...както него така детето му и жена му ...те са ми много скъпи ....

  ОтговорИзтриване
 14. Ас също открих сфоята сродна душа лубов от прав поглед ,, толкова чиста искрена и красива,, даряваща ни с нежност закра и огромо щастие ,,, от далече личаща и познаваща в светлинките в очите ни които не се нуждаят от думи а само от спокоисвие и всеодаинос.

  ОтговорИзтриване