Мария Магдалена не е била блудница

Мария Магдалена е най-известната жена на света след Дева Мария. В продължение на столетия нейното изображение се появява навсякъде - от средновековните фрески до съвременни филми и дори песни. Но нейната слава не е за завиждане. Дори и в Оксфордския речник думата "Магдалина" се превежда в значението на "разкаяла се блудница". Но масовият образ, който е изграден за нея, всъщност има малко общо с реалната жена от евангелските повествования. В последно време водещи теолози са се заели да я оправдаят, като казват, че е била грешница, но не и блудница.

Коя е Мария Магдалена, на която Исус се явява първо след победата над смъртта - Възкресението? Тя се споменава в Новия завет повече от десет пъти. Името й произхожда от град Магдала, който е на юг от Генисаретската равнина. Причината от времето на средновековието Мария Магдалена да се счита за една от най-недостойните жени в Новия завет е отъждествяването й от някои богослови с безименна грешница в Евангелието от Лука. Всъщност първото споменаване на името й е скоро след появата на Евангелието. Но като факти няма никакви реални основания да се отъждествява грешницата с Мария Магдалена.

Франк С. Мид в книгата си "Кой кой е в Библията" пише: "Мария Магдалена 1900 години стои на позорния стълб, обливана в мръсотия, но на този позорен стълб би трябвало да бъдем поставени ние. Тази Мария никога не е била блудница, никъде няма факти, че е била развратна жена. Единственото, което знаем, е, че е била болна. И че Христос я е излекувал."

В "Международната библейска енциклопедия" се твърди: "Идентифицирането на Мария Магдалена с грешница е невъзможно за всеки, който следи внимателно повествованията и не пропуска детайлите." А от текста на Библията може да се направи заключение, че тя е била една от влиятелните жени в Магдала, която се е отказала от високото си положение заради служба на Исус или пък защото изпитвала огромна благодарност към него.

Какво означават споменатите от евангелист Лука "седем бесове", от които Христос освобождава Мария? Според някои става дума за заболяване на нервната система, според други - говори се за реални зли духове, имащи свръхестествена природа.

Има голямо количество свидетелства на съвременници, в това число психиатри и мисионери за това, че са се срещали със случаи на обхванати от бесове и че този феномен изглежда точно така, както е описан в Евангелията. Във всеки случай от каквото и да е страдала Мария Магдалена, Христос я е изцелил, и тя става предана и изпълнена с вяра. Негова последователка, приобщена към неговата висока вяра и придобила истинска духовна сила. Знае се, че е могла първа да погледне в гроба на Исус без страх и съмнение.

Йоан, очевидец на събитията от това неделно утро, ги описва така, като че ли виждаме градината и намиращата се там гробница, където идва Мария заедно с други жени, носейки благовония, за да завърши балсамирането. Жените се безпокоят от едно - кой ще им помогне да отместят камъка, който закрива входа. Мария Магдалена, която върви отпред, вижда, че големият кръгъл камък е отместен и гробницата е празна. Обляна в сълзи, чува глас: "Мария!", и тя с възгласа "Равви!" се хвърля в краката му. "Не ме задържай, Аз още не съм се възнесъл към Моя Отец, а иди при Братята ми и им кажи, че възхождам към Моя и Вашия Отец и към Моя и Вашия Бог."

Две хилядолетия по-късно богословите все още спорят за тези тайнствени думи. Може би любовта на Мария е трогнала сърцето на Господ и той, възхождайки към Своя Отец, е спрял, за да пресуши сълзите й. А нейната вяра е била отговорът. Така Мария Магдалена става първата свидетелка на възкресението.

Радост Петрова
Стандарт

Няма коментари:

Публикуване на коментар