Числата са мостът между човек и Бог

Много трудно е да се намери началото на знанията за числата, а още по-малко вероятно е да се проследи натрупването им, докато се превърнат в научна дисциплина. Но едно е сигурно - числата са едновременно граница и ориентир за всеки, който си служи с тях.

Учението за числата е най-значителната част от окултното познание. Безспорен факт е, че то е основа на цивилизацията и мощен двигател за нейното развитие. Естествено е да приемем, че произходът им, както и на всичко останало, е духовен, и следва да ги заложим като инструмент у Твореца, чрез който е сътворено и моделирано Творението. Според познатия ни древен и най-авторитетен представител на това знание - Питагор, числата са универсални, а приложението им е навсякъде. Няма спор по това. Смущаващо обаче звучи едно друго твърдение на питагорейците - че числата от 1 до 4 са начало на всичко?! Точно тези четири числа са определени като първоизточник и основа на следващите ги до 10. Питагорейците казват: като съберем 1+2+3+4, сборът е 10. Числата от четири нагоре лесно можем да получим, като комбинираме отделните стойности от едната страна на равенството: 1+4=5; 2+4=6 и т.н., а тези над 10, са повторение на всички предни. Оттук питагорейците достигат до фундаменталното заключение, че всичко в това творение е създадено от тези четири числа.

Характеристиките на простите числа, направени от питагорейците, са верни донякъде. В никакъв случай не мога да се съглася с т. нар. редуциране на двуцифрени, трицифрени и пр. числа. Не би могло да е възможно числото 13 (1+3=4), да има характеристиката на четворката, защото неговите функции и съдържанието му са други. Точно това е и основният недостатък на съвременната нумерология, която, изхождайки от този принцип, не признава, че двуцифреното число следва да има друга характеристика. А бърза да събере двете цифри и да ги приведе в една, за да им припише съответното значение. Изключение правят 11 и 22, които се определят като числа с "господарски" качества.

В творчески план числата са само фрагмент от дейността на Твореца. Като духовни същности са компонент в Творението. Всички числа от 1 до безкрай са духовни сили, които се подчиняват на закона за Божествения ред и самите те са последователните характеристики на този закон. Не бива обаче да се счита, че Творението е изградено в последователността 1, 2, 3 и т.н., което просто ни се натрапва от теорията на питагорейците. Както и не бива да се приема, че хармонията като функция у единицата е по-значителна от тази у двойката или осмицата. Те просто са различни. Допълват се в творческото многообразие, защото са съвършени и действат по заповедта Божия.

Има едно число, чието място е по-особено, тъй като този числов дух приема заповедите на Твореца и задължава останалите числови духове да ги изпълняват. Това е числото 26, което е пряк израз на името на Бога. На иврит Името се изписва с буквите - йод, хе, вау, хе, а числовата им стойност е съответно 10+5+6+5=26.

Емил Лещански
Стандарт

Няма коментари:

Публикуване на коментар