Генофонд на човечеството


Генофондът представлява сбор от гените на определен вид. Отделните гени имат своята определена честота на срещаемост.

В началото на миналия век много учени твърдят, че нашия вид е вече в регрес и настъпва период на биологично израждане. Днес бъдещето е изрисувано с още по-черни предположения. Физическата и интелектуална деградация на човека се дължи на неестествения начин на живот и отдалечаването от природата. В лоша насока за хората се движат и замърсяванията, изкуственото намаляване на важната роля на естествения подбор. Според някои всички онези фактори, които намаляват естествения подбор водят човечеството към гибел. В нашето време медицината е толкова напреднала, че позволява на хора с тежки дефекти по наследство да оцеляват и да създават потомство. В резултат на това се увеличава броя на вредните гени в генофонда на човечеството. Това твърдение е вярно, но едностранчиво, защото разглежда човека само и единствено като биологичен вид, но не и като социална същност.

Антропологичната еволюция е приключила и сега се наблюдават микроселективни процеси в обществото. Генетичния потенциал на човечеството обаче е неизчерпаем. Бързото увеличение на населението на земята увеличава числено и генофонда на популацията, което засилва и способността на хората да се приспособяват към заобикалящата ги външна среда.

Човешкият вид е млад, защото типичните представители са се появили преди около 40 хиляди години. Това означава, че в следващите няколко хилядолетия може да се очаква генетичната информация да запази мощността си. Твърдението важи, ако човечеството не бъде унищожено изкуствено.

Способностите за адаптация на хората съвсем не са изчерпани. Според много учени сегашните методи на обучение използват само 1/10 от възможностите на мозъка. Тепърва техническата революция ще развие големи шансове за реализирането на огромния генетичен потенциал на човечеството.

Много е трудно да се предвиди под действието на какви фактори човешкия вид ще еволюира. Тенденциите, които са валидни и за бъдещи времена са три. Фактът, че в резултат на развитието на техниката и медицината ще продължи да намалява значението на естествения подбор. Ще продължи процесът на уеднаквяването на расите и тяхното смесване. Последният фактор е влиянието на абиотичните елементи, като новите химични вещества, радиацията и замърсяването.

1 коментар:

  1. Връщайки е на зад във времето ще видим, че нашата земя и всички живи същества на нея не спираме да се развиваме.Всичко тече толкова бързо, че ние дори и в този миг да не правим нищо, то живота си тече,няма как да се спре времето.Поне не и на тази Земя, може би в някой друг живот.Статията ви е много интересна и се радвам, че ни пишете.Блога ви е информативен и дано често да пишете.Всичко влияе на нашият живот,особено радиациите от заводите прави сте.

    ОтговорИзтриване