Избери картина, виж себе си!

Изберете си една от четирите снимки по-долу - тази, която най-много ви харесва и й се наслаждавате най-много, когато я гледате.

До снимката ще видите описание на вашата личност. Всяка една от снимките носи елемент, който отговаря на вашия темперамент.

Земя - Задоволява се да остане там, където е, и не се нуждае от движение или промяна.

Вие сте традиционалист. Не обичате промените - верни сте в брака, сменяте работното място в крайна нужда, не експериментирате. 

Страхувате се от грешки.


Вода - Има потребност да тече надолу и следователно да се свива.

Обичате да се носите по течението, но в същото време умеете да се приспообявате, да се променяте, да действате според обстятелствата. Вашата сила идва от увереността ви, че всичко ще се нареди, дори и без вашите усилия.


Огън - Нуждае се от разширяване и следователно да поглъща.

Вие сте страстни, огнени, импулсивни. Силно обичате, силно ревнувате. От вас става отличен ръководител - можете лесно да "запалите" другите хора по дадена идея и с хъс да постигате лесно целите си.


Въздух - Изпитва потребност от придвижване, да заема място, различно от това, където е, и следователно да се свързва с нещо друго.

Вие сте като глътка въздух за околните. Свободомислещи, оптимисти, "леко" живеете. Единственият ви проблем е страхът от самота. Не можете да си представите живота без някого.

2 коментара: