Как краката издават характера и съдбата ни


Да се гледа на ръка вече умеят мнозина. И май не е чак толкова интересно – научил си всички линии, какво означава всяка, взирал си се в мрежата от линии върху дланта си, и като че ли вече нищо ново не би могъл да откриеш за себе си. Преди двадесет години обаче Имр Сомоги от Индия започнал да изучава тайните на човешкия крак и направил доста интересни изводи.

Оказва се, че по формата на пръстите на краката и техните размери и съотношение, гъвкавост и изящество може да се установи какъв е характерът на човека, какви промени го очакват в живота му и в каква област би могъл да постигне успех.

Най-напред се започва с изучаване на формата на стъпалото – колкото то е по-широко, толкова по-разумен, практичен и пресметлив е човек. Такива хора са непоправими реалисти.

Финото стъпало говори за една творческа натура, за човек мечтателен и твърде раним. Много е лесно такива хора да бъдат извадени от равновесие.

После може да се обърне внимание върху пръстите на краката. Всеки от тях отговаря за нещо в една или друга сфера.

• Изкривяването на някой пръст, неправилната му форма говорят за минали, а може би и за днешни неуспехи в тази област, за която те отговарят.

• Ако един от пръстите е забележимо по-развит и се отличава видимо от другите, може да се смята, че това качество е доминиращо в живота ви.

• „Сливането“ на два пръста подсказва, че тези две характеристики са неразделно свързани и съвместно влияят върху вашата личност.

• Ако откриете червеникави петна върху пръстите си – очаквайте промени в съответната област.

• Ако малкото пръстче е скрито зад четвъртият пръст на десния ви крак, това още веднъж доказва, че вие се боите да мислите за опасности, скривайки си главата в пясъка, но и така не се чувствате в безопасност. Ако такова е разположението на левия крак, това е и сигнал , че вие прекалено се доверявате на любимия си човек – понякога съвсем напразно.

• Приповдигнатите връхчета на пръстите са характерни за мечтателните натури. А когато те са като че ли подвити надолу, с нокти, които повече приличат на животински – това подсказва лекомислието на човека и неговата зависимост от чуждото мнение.

• Колкото по-добре е развит големият пръст на десния крак – толкова по-приказлив е неговият собственик.

• Триъгълни и квадратни краища на големите пръсти свидетелстват за известна затвореност.

• Бучка или кокалче върху големия пръст са доказателство за добра приспособяемост към живота, но заедно с това подсказват, че човекът се влияе от чуждото мнение.

• Неравности и възвишения върху нокътя на големия палец, за съжаление, подчертават нестабилността в емоционалната сфера и излишна раздразнителност.

• Красивите, безупречно подредени и изящни пръсти на краката, които образуват красива линия, показват високо ниво на организираност, точност, прилежност и любов към реда, понякога дори прекалена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар